Skip to the content

Kommunen sikrer infrastrukturen

Et af de vigtige tandhjul i Frank Gehrys masterplan er, at Sønderborg Kommune sikrer infrastrukturen og sammenhængskraften i den nye bydel. Derfor har kommunen investeret i en række projekter, så det er attraktivt og let at komme til og fra bydelen og - trygt at færdes i Byens Havn.

P-huset: Sønderborg Kommune har opført et nyt parkeringshus med 385 pladser. Fra P-huset bliver der en gangbro med direkte adgang til Hotel Alsik og med trappe og elevator ned til Nr. Havnegade og Helgolandsgade og dermed til Multikulturhuset og området i øvrigt.

Vejen til Byens Havn: Nordvang er forlænget, så trafikanter fra højbroen har en direkte adgang til Byens Havn uden at belaste centrum. Nr. Havnegade er lagt om fra Chr. D. X’s bro frem til P-huset. Der er etableret cykelbaner, og der indføres en hastighedsbegrænsning på 40 km.

Pladser: I hele området omkring Havbogade er der lagt ny belægning, ligesom pladsen ved Hønekilde er fornyet. Tilmed er der indført P-zone for at sikre beboerne en parkeringsplads nær deres bolig.

Stier/promenader: Den frie adgang til at gå en tur langs vandet sikres med en ny promenade. Hermed skaber Sønderborg Kommune en sammenhængende promenade fra Verdens Ende til lystbådehavnen, en strækning på 3 km.