Skip to the content

Bygger gangbro fra P-huset

Bygger gangbro fra P-huset
Bygger gangbro fra P-huset

Omkring månedsskiftet september-oktober går arbejdet i gang med at opføre og montere en 35 meter lang gangbro over Nørre Havnegade, mellem kollegiet og Alsik.

Arbejdet vil strække sig over ca. tre måneder, og i den periode bliver vejen spærret af for biltrafik.Gående og cyklende har adgang det meste af tiden, dog ikke når det sikkerheds-mæssigt er uforsvarligt i forbindelse med, at store jerndragere skal hejses på plads. Kallehave Stål og Montage, Nordborg, fremstiller konstruktionen.

Gangbroen er i tre sektioner, 13 meter fra P-huset til ungdomsboligerne, en 11 meter gang gennem kollegiet og 35 meter fra kollegiet til hotellet. Gangbroen giver en direkte adgang fra P-huset til trappetårn og elevator uden for hotellet, så gæster til Multikulturhuset eller til andre ærinder i området, har direkte adgang. Gæster til hotellet kan fortsætte til Hotel Alsik.

- Havneselskabet er bygherre og investerer 10 mio. kr. i gangbroen. Den er lys og sikker, åben transparent. En tunnel har været nævnt som en mulig løsning, men gangbroen er den absolut bedste løsning for både gående og handicappede, siger adm. direktør Michael Saxtorph.