Skip to the content

Havneselskabet gør klar til nye grundsalg

Mellem Videnshuset og hotellet er der to byggeprojekter i Masterplanen.
Mellem Videnshuset og hotellet er der to byggeprojekter i Masterplanen.

Sønderborg Havneselskab går nu i gang med at forberede salget af grunde til de næste to byggeprojekter i Byens Havn. Det drejer sig om hhv. et kontorbyggeri ved siden af Videnshuset (er solgt januar 2019) og et boligbyggeri ved siden af hotellet. De er begge en del af Masterplanen for området.

– Vi er på et absolut forberedende stadie og skal, for at komme videre, have en mere præcis viden om bundforhold og evt. jordforurening. Derfor bliver der igangsat prøve-piloteringer i de kommende uger, oplyser havneselskabets adm. direktør Michael Saxtorph. 

Resultatet af de geotekniske og forureningsmæssige forhold på de to grunde skal bl.a. give input til en vurdering af grundenes bærevne, samt en tidsplan for byggerierne.

Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S er Totalentreprenør på Alsik, og har udført andre piloteringer i området. Af praktiske grunde er det firma derfor hyret ind til at forestå arbejdet for havneselskabet –samt informere naboerne om arbejdet.

- Vi har løbende kontakt med flere, som gerne vil vide mere om de projekter der resterer, uden at vi dog har nogen aftaler om salg af grundene endnu, oplyser Michael Saxtorph.  Men vi har et usvækket håb om, at vi lykkes med at virkeliggøre masterplanen over en årrække. Det er det Havneselskabet er sat i verden for, understreger han.

Der udsendes en nærmere orientering til naboerne, som skal forvente, at støj og vibrationer kan opleves i to-tre dage i ugen den 25.-29. juni.

- Der skal bankes ca. fem betonpæle ned for at få et billede af grundenes bæreevne, oplyser afdelingschef Palle Priska, A. Enggaard A/S i Fredericia.

 

I Nyhedsarkivet: (Klik på datoen)

75 % af marsterplanens samlede arealer (23.11.2015)