Skip to the content

ProjectZero visionen

– også en del af havnen

Sønderborgs ProjectZero er visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutral inden 2029, baseret på bæredygtig vækst og samtidig skabe mange nye GRØNNE JOBS.

Med ProjectZero-sekretariatet som lokomotiv vil vi i Sønderborg skabe et unikt eksempel på, hvordan bæredygtighed og Business kan gå hånd i hånd baseret på lokal ansvarlighed og lokale initiativer.

Projektets realisering bygger på et tæt samarbejde mellem virksomhederne, borgerne, læringsinstitutionerne og Sønderborg Kommune.

Project Zero A/S blev etableret i sommeren 2007 for juridisk/organisatorisk at forankre ProjectZero visionen. ProjectZero Fonden driver processen. Baseret på den brede stifterkreds (SYD ENERGI, DONG Energy, Danfoss, Nordea Fonden og Sønderborg Kommune) er organisationen at betragte som et OPP – Offentligt Privat Partnerskab.

Læs mere om Sønderborgs VEJEN MOD NULLET, Masterplanen som blev offentliggjort i efteråret 2009 efter næsten 100 eksperters arbejde med at finde den mest hensigtsmæssige vej til at skabe et CO2-neutralt Sønderborg.

Læs mere om visionen - her 

Alsik - et bæredygtigt fyrtårn i Sønderborg - her