Skip to the content

En masterplan bliver til

Projektet med at skabe en masterplan begyndte i 2006, hvor Sønderborg Havneselskab kontaktede Frank Gehry og bad ham lave en masterplan for den tidligere industrihavn. Havneselskabet ønskede, at planen skulle indeholde en blanding af boliger og kommercielt og kulturelt byggeri. Gehry Partners fik udfordringen med at genoplive havneområdet og skabe et enestående og levende byområde, der respekterer byens historie.

Gehry Partners lavede først en række meget forskellige planer for området. Planerne viste, at der var mange måder at gå til udfordringerne omkring byområdet og arkitekturen. Der var stor forskel på de første forslag fra Gehry Partners. Der var eksempelvis forslag om skyskrabertårne og bebyggede øer i havnen samt forskellige muligheder for marinaer og udendørsområder til offentlige aktiviteter. Planerne blev præsenteret som fysiske modeller, 3D-computermodeller og diagrammer. De mange forskellige muligheder skabte debat og bidrog på den måde til afklaring om de konkrete mål og behov.

Gehry Partners arbejdede også tæt sammen med Melinda Taylor, som er landskabsarkitekt. Meningen med samarbejdet var at sikre, at by og landskab hang sammen. Området skulle være både miljøvenligt, funktionelt og udtryksfuldt. Og så skulle det leve op til borgernes behov for udendørsaktiviteter og rekreative områder. Også ingeniørerne hos Carl Bro og Esbensen så på modellerne. Ingeniørerne rådgav Sønderborg Havneselskab om, hvordan man gjorde området levende og bæredygtigt, samtidig med at man overholdt budgettet.

På møder i Danmark og Los Angeles blev der lavet flere oplæg til planer og teamet på projektet blev inspireret af de forskellige deltageres ideer til at lave en færdig masterplan.

800 borgere deltog

I processen på vej til en masterplan blev borgerne i Sønderborg bedt om at komme med ideer til projektet. Det blev til næsten 800 forskellige forslag, som blev integreret i arbejdet.