Skip to the content

Bygningernes design

Frank Gehrys masterplan er fulgt op med en designguide udarbejdet af Havneselskabet i et tæt samarbejde med Sønderborg Kommune og JUUL/FROST Arkitekter.

Designguiden er en direkte forlængelse af de visioner og intentioner, der er beskrevet i Masterplanen og er et konkret og praktisk værktøj til brug for udviklingen og udformningen af Byens Havn.

Designguiden udstikker de retningslinjer, som skal understøtte områdets fremtidige karakter og identitet.

I Designguiden fastlægges også det kvalitetsniveau, der understøtter de givne funktionsprogrammer og det samlede arkitektoniske udtryk. Den udstikker ligeledes rammerne for bygningernes afgrænsning, rummenes flader og deres tilhørsforhold til konkrete programmer. Derudover behandler guiden emner som rumligheder, bevægelsesforløb samt belægninger, beplantnings- og belysningsstrategier og materialer i øvrigt.

Du får et sjældent indblik i hele projektets ide og de tanker, der er gjort for at skabe en unik sammenhængende plan for den nye bydel.